Mikumi Childsupport Project

Het Childsupport project is in 2008 opgestart om de kinderen van de medewerkers van het St.Kizito Hospital in Mikumi de mogelijkheid tot een goede schoolopleiding te bieden. Door middel van zo’n goede schoolopleiding kan het kinderen lukken om de cirkel van armoede, waarin hun ouders en grootouders leefden, te doorbreken. Ook voor het land zelf is dit een manier om verder te komen. Studies tonen aan dat armoedebestrijding gestoeld op goed onderwijs ook een geweldige gezondheidsverbetering oplevert, zoals:

  • het afmaken van de primary school vermindert de kans op het krijgen van Aids met 75%.
  • goed onderwijs is een zeer belangrijke factor in het gebruik van anticonceptie, dus voor bevolkingsgroei-regulering.
  • elk jaar primary school vermindert de kans op vroeggeboorte met 10%.

Het St.Kizito Hospital levert goede kwaliteit van zorg maar kan financieel nauwelijks rondkomen. Dat levert onder andere een probleem op bij het betalen van de salarissen aan het personeel. De gemiddelde Tanzaniaan heeft ongeveer 80% van zijn salaris nodig voor dagelijkse levensbehoeften als eten, kleding etc. Door sponsoring van de opleiding van de kinderen voelen de medewerkers zich meer verbonden met het ziekenhuis en is het verloop onder het personeel ook minder.

De gezinnen met kinderen worden door ons allemaal persoonlijk bezocht, zodoende kunnen we de sponsoren informatie verschaffen wat er met hun sponsorgeld gebeurt. Een sponsor kan een eenmalige donatie doen of kiezen om een kind te “adopteren”. “Adoptie” houdt in dat de sponsor zich bereid verklaart een aantal jaren het schoolgeld voor een kind te betalen, hij ontvangt dan een jaarlijkse update van dit kind. Het sponsorgeld komt geheel aan de opleiding van de kinderen ten goede en wordt persoonlijk aan de ouder overhandigd na vertoon van een betalingsbewijs van het schoolgeld. Men kan al een kind sponsoren vanaf 50 euro per jaar. Een betere basisschool kost 300 euro per jaar en de middelbare school kost tussen 80 en 600 euro per jaar, afhankelijk van de kwaliteit van de school en of “boarding”noodzakelijk is. We gaan nu langzaam overschakelen naar gezinsbudgetten waarin een of meerdere sponsoren gezamenlijk een gezin sponsoren waardoor bevorderd wordt dat binnen een gezin de kinderen gelijke kansen hebben. Er gaan zelfs weer enkele ouders naar de middelbare school; zij doen daar een avondopleiding om het diploma te halen dat nodig is om aan een verpleegopleiding te beginnen; zij hebben daartoe vroeger de kans niet gehad. Een van onze nieuwe aandachtspunten wordt ook het volgen van de studieprestaties van de kinderen waardoor we aan elk kind passend onderwijs kunnen aanbieden en ook de kinderen die echt de capaciteiten hebben naar zeer goed onderwijs of universiteit kunnen laten gaan.

Er zijn geen overheadkosten bij het project. Het wordt helemaal gerund door vrijwilligers en er blijft geen geld aan de strijkstok hangen.

Zie ook onderstaande verslagen (klik op de afbeelding voor het PDF document) 

Juli 2021

September 2015

 

Copyright © Stichting Vrienden van Mikumi - Powered by Kempet ICT